POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

We wrześniu 1993 roku na mapie edukacyjnej Mikołowa pojawiła się kolejna placówka

We wrześniu 1993 roku na mapie edukacyjnej Mikołowa pojawiła się kolejna placówka. Rozpoczęło działalność Prywatne Studium Muzyczne, założone przez pana Jana Kopca. Szkoła od początku działała pod egidą ISME (International Society for Music Education), najważniejszej organizacji skupiającej pedagogów specjalizujących się w edukacji muzycznej. Wartością samą w sobie była baza merytoryczna i przygotowanie nauczycieli, którzy byli wykładowcami w Studium Muzycznym w Katowicach. Godnym podkreślenia jest fakt, iż w momencie powstania szkoła była jedną z pierwszych tego typu placówek na Górnym Śląsku, wśród masowo bowiem powstających niepublicznych placówkach oświatowych szkolnictwo artystyczne było reprezentowane raczej rzadko. Jeszcze większą innowacją było wprowadzenie do programu nauczania nauki gry na instrumentach elektronicznych, które w tym okresie przeżywały szczyt swej popularności.

Odpowiedzią na powstanie studium było rosnące z roku na rok w postępie geometrycznym zainteresowanie ofertą placówki. Pierwszy rok działalności zakończyło przesłuchanie, na którym zaprezentowało się siedmiu uczniów, po pięciu latach przesłuchanie zgromadziło już czterdziestu siedmiu uczniów. Rozwój studium nie ograniczał się jedynie do zwiększania liczby słuchaczy. W 1998 roku na ścianach szkoły zawisło pierwsze tablo prezentujące uczniów, którzy zwieńczyli naukę końcowym egzaminem. Od tego czasu przybyły cztery tablice z nazwiskami czterdziestu absolwentów. Niektórzy uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach, których efektem było istnienie kilku zespołów muzycznych, specjalizujących się w grze na różnych instrumentach, przede wszystkim jednak klawiszowych oraz prezentujących różnorodny repertuar, od dzieł wielkich klasyków po standardy jazzowe. W przeciągu całego dziesięciolecia zespoły te reprezentowały miasto Mikołów, a później również powiat mikołowski na licznych przeglądach zespołów artystycznych, dziecięcych czy szkolnych, zarówno w największych miastach naszego regionu jak i w Warszawie. Wyróżnienia i nagrody, również te najwyższe, są owocem prezentacji umiejętności młodych muzyków poza murami szkoły. Szczególny sukces odnieśli Piotr Stebel, który zajął trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie „Co jest grane” w Warszawie, Maciej Lipina który zdobył pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie w Mikołowie, a także Kwartet Keyboardowy, którego członkinie corocznie zdobywają najwyższe wyróżnienia w Festiwalu Młodzieży Szkolnej, w Tychach.

Po kilku latach działalności szkoła mogła czynnie uczestniczyć w organizowanych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie przeglądach zespołów keyboardowych, które gromadziły instrumentalistów z Śląska, Krakowa, Warszawy i Łodzi. Z tej okazji Mikołów odwiedzali czołowych propagatorzy muzyki keyboardowej K. Sadowski, M. Byliński, oraz W. Ciechanowicz. Tradycja organizacji koncertów wypełnia się również poprzez występy uczniów szkoły, którzy dwa razy w roku, w marcu i listopadzie, na deskach sceny Miejskiego Domu Kultury ukazują mikołowskiej publiczności nabytą wiedzę. Te koncerty mocno wryły się już w jesienno-wiosenne życie kulturalne Mikołowa.

Największą dumą każdej szkoły są jej absolwenci, toteż szczególną satysfakcją dla nauczycieli Studium jest fakt, iż wielu z tych, którzy ukończyli w nim naukę, kontynuuje swe kształcenie muzyczne na uczelniach wyższych w Cieszynie i Katowicach. Nie sposób pominąć również tego, iż jedną z pierwszych absolwentek szkoły była Anna Dereszowska, z pewnością znana już widzom szklanego ekranu. W ostatnich latach ogromne sukcesy stały się udziałem byłego ucznia Studium, pana Tymoteusza Biesa, który bierze udział w XVII Konkursie Chopinowskim w Warszawie.

Sukcesy Studium w decydujący sposób zależą od poświęcenia i nakładu pracy jego twórcy i dyrektora pana Jana Kopca oraz nauczycieli pana Stanisława Szlegiera, pani Ingeborgi Dormirskiej, pani Irenie Giel,pana Szymona Kopca oraz pana Remigiusza Hadki. Wysoki poziom nauczania jest syntezą kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli, którzy w większości byli wykładowcami uniwersyteckimi oraz nakładu pracy uczniów, w przeważającej mierze sumiennie ćwiczących zadane frazy muzyczne.

Kolejny rok szkolny szkoła rozpoczyna z przekraczającą osiemdziesiąt liczbą uczniów, z przystosowanymi do zajęć muzycznych pomieszczeniami, wysokiej klasy instrumentami a także z poszerzoną ofertą programową. Obok najbardziej popularnego obecnie fortepianu, a także keyboardu oraz gitary klasycznej istnieje możliwość nauki gry na gitarze elektrycznej, skrzypcach oraz śpiewu. Szkoła nawiązuje kontakty z podobnymi placówkami w Niemczech i na Ukrainie, dzięki którym będzie można zaprezentować dorobek Studium również poza granicami naszego kraju. Pozostaje mieć nadzieję, iż dzięki wspólnej pracy nauczycieli i uczniów szkoła wniesie swój wkład w podtrzymywanie i rozwijanie bogatej tradycji muzycznej Górnego Śląska.

 

Webstyle produced NavBar
regulamin statut ISME sukcesy galeria