POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
REGULAMIN

REGULAMIN

PRYWATNEGO STUDIUM MUZYCZNEGO W MIKOŁOWIE

Na rok szkolny 2023/2024

 

1)     Działalność Prywatnego Studium Muzycznego w Mikołowie obejmuje okres od września do czerwca. Rok szkolny składa się z dwóch semestrów, które kończą się egzaminem przeprowadzonym w obecności rodziców.

2)     Data egzaminów zostanie podana z miesięcznym wyprzedzeniem.

3)     Każda lekcja trwa 45 minut obejmując praktyczną naukę gry na instrumencie.

4)     Uczeń może fakultatywnie uczestniczyć w zajęciach z teorii muzyki.

5)     Harmonogram nauczania przewiduje 38 godzin lekcyjnych gry na instrumentach oraz dwa koncerty wyróżniających się uczniów. Koncerty odbywają się w listopadzie oraz w marcu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie.

6)     Opłata miesięczna wynosi 280 złotych miesięcznie. W przypadku rodzeństwa opłata ta jest obniżona i wynosi 250 złotych od ucznia. Opłatę za naukę należy uregulować w do 10 każdego miesiąca.

7)     W okresie wakacyjnym nie pobiera się opłat.

8)     Nieuregulowanie czesnego w terminie jest podstawą do przedsięwzięcia kroków przewidzianych w statucie Studium: zawieszenia lekcji bądź skreślenia z listy uczniów.

9)     W przypadku nie odbycia się lekcji z przyczyn niezależnych od nauczyciela (np. choroba ucznia, wyjazd do sanatorium lub na zieloną szkołę) lekcja może nie odbyć się z przyczyn technicznych, zaś opłata miesięczne pozostanie na niezmienionym poziomie.

 

Webstyle produced NavBar
regulamin statut ISME sukcesy galeria